Endometriosis Cerrahisi

Laparoskopik Endometriosis Cerrahisi

Endometriosis nedir?

Dünya çapında milyonlarca kadını etkileyen üreme organlarını kapsayan ağrılı hastalıktır. İnfertilite (kısırlık ) ve kronik pelvik ağrı (kronik kasık ağrısı) nınönemli bir sebebidir. Endometriosisin, otoimmün hastalıklar , fibroidler(myomlar) , adenomyosis, sistit ve çeşitli kanserlerle ilişkileri araştırılmıştır.

Endometriosisde neler olur?

Normal menstruasyon sırasında kadın bedeni endometrium denilen rahmin iç tabakasını dışarı atar. Bazı kadınlarda bu menstrual (adet) atılım Rahim tüpleri vücut içine atılır ve rahmin dışında karın içi boşluğuna yerleşir. Kadının adet döngüsü sırasındaki hormonal değişiklikler ile beraber büyür ve yayılır. Normal endometrium dokusunun tersine bu dokunun vücuttan atılması için bir yol yoktur ve bu olay endometriosise yol açar.

laparoskopik1Hastalık gelişim süreci içinde endometirosis odaklarından olan iç kanama, büyüyen hastalıklı dokunun etrafa saçılması, komşu dokulara zarar veren enzimlerin salgılanması, barsak, mesane ve bu organların yeraldığı pelvik boşluğa yayılım gözlenebilir. Organların arasında yapışıklıklar, bantlar, organların kendi etrafında dönmesi yoğun kasık ağrılarının sebebi olarak ortaya çıkar. Kronik kasık ağrısı, barsak yada idrar yolu bozuklukları, ağrılı cinsel ilişki ve kısırlık endometriosisle birlikte sık görülür.

Endometriosis nerede oluşur? Sıklıkla lezyonlar nodüller yada odaklar olarak ifade edilse de mesane, ince ve kalın barsaklar, vajenin arkasında yeralan karın içi boşluk (kul de sak), yumurtalıklar, fallop tüpleri, ve karın-kasık bölgesini içerir. Daha nadir olarak, Endometriosis, diafram ve akciğerler gibi ekstrapelvik bölgelerde yeralabilir.

Laparoskopik sağ yumurtalık endometrioma kapsülü çıkarılması

Endometriosisi yaratan nedir?

Kesin sebepleri bilinmemekle ve tartışma konusu olmakla birlikte yapılan çalışmalarda genetik, immün yetmezlik, metaplazi (hücrelerin kendini başka bir hücre tipine değiştirebilme kapasitesi) ve çevresel toksinler suçlanmıştır. Her kadında endometriosis gelişme ihtimali varolmakla beraber bazı kadınlar genetik olarak bu hastalığa yatkındır. Annesi yada kız kardeşinde hastalık bulunan kadınlar altı kat daha fazla hastalık riski altındadır.

Erken yaşta adet döngüsünün başlaması, ağır kanamalı adet dönemleri geçirmek, sık gelen adetler artmış endometriosis riski ile beraberdir. Sonuç olarak, Endometriosis oluşumunda birçok mekanizmanın birlikte yeralması da mümkündür.

Laparoskopik Endometriosis Cerrahisi tedavisinde neler yapılır?

Normal doku korunurken Endometriosis dokusunun cerrrahi olarak çıkartılması hastalığın tedavisinde en etkili yol olarak öne çıkmaktadır. En uzun süreli semptomatik rahatlamayı sağlar.

Laser yada elektrocerrahi yöntemlerle lezyonun yakılması yüzeyel bir tedavi yöntemi olarak Kabul edilir ve yüksek tekrarlama riskine sahiptir. Doku biopsisi almayı imkansız kılar.

Medikal tedavi seçenekleri geçici rahatlama yaratabilen ama kesin tedavi sağlamayan yöntemlerdir.