Kapalı Ameliyat Kapalı Ameliyat Ankara

Jinekolojik Kapalı Ameliyat Nedir?

Son 35 yılda jinekolojik kapalı ameliyat sadece tanısal amaçlı yada tüp bağlama amaçlı cerrahiler için kullanılırken, günümüzde birçok jinekolojik operasyonda kullanılan ana cerrahi ekipmana dönüşmüştür.

Ektopik gebeliğin (dış gebeliğin) çıkarılması, Endometriosisin (endometrium dokusunun Rahim dışında bulunması,yumurtalıkta çukulata kistleri vb.) tedavisi, Yumurtalık kist çıkarılması gibi birçok cerrahi endikasyonda kapalı ameliyatk yaklaşım ilk ve tercih edilmesi gereken seçenektir. Rahim çıkarılması, Miyom çıkarılması, Pelvik taban cerrahisi, Jinekolojik kanserlerin evrelenmesi gibi major cerrahi işlemlerde de kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Laparotomi

Laparotomi (karın boşluğuna karın ön duvarının kesilerek girilmesi) ile karşılaştırıldığında eğitimli ellerde güvenirliliği yüksek, hastanın iyileşme süresini ve hastanede yatış süresini kısaltan bir yöntemdir.

Son yıllarda, 3 önemli gelişme kapalı ameliyat alanındaki yenilikler olarak görülmeye başlamıştır. Bunlar 1-robotik cerrahi, 2- Doğal delikten transluminal surgery (NOTES) ve 3- Tek insizyon kapalı ameliyatk cerrahidir (SILS). Bu 3 yöntemde geleneksel kapalı ameliyat ile karşılaştırıldığında avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Gelişen teknolojiler arasında robotik cerrahi klinik yaklaşımda önemli bir değişiklik yaratmıştır. Cerraha sağladığı kolaylık ve eğitim-öğrenme süresinin kısalığı avantaj olarak öne çıkmakla beraber cerrahi sonuçlar açısında geleneksel kapalı ameliyatye bir üstünlüğü gösterilememiştir. Dezavantajları ise yüksek kurulum ve işletim maaliyetleridir ki bunlarda hastaya yansıtılmaktadır.

Tanısal kapalı ameliyat

Sıklıkla kadın doğum uzmanının pelvisin akut yada kronik ağrılarını değerlendirmek, ektopik gebeliği, endometriosis odaklarını tespit ederek tanıyı koymak yada tüplerin devamlılığını değerlendirmek için ihtiyaç duyduğu bir yöntemdir. Sıklıkla ilk kullanılan port (aletlerin batın içine girişini sağlarken, batın içindeki boşluk yaratmak için kullanılan CO2 kaçışına engel olan kanallı enstruman) laparoskop içindir.

Laparoskop lens olarakta adlandırılabilir. Cerrahın karnın içindeki gözüdür. Çoğunlukla göbek deliğinin alt sınırından göbeğin içine yerleştirilir.

Diğer portlar sistematik olarak kasık üstü bölgeye ve karnın yan bölgelerine yerleştirilir. Laparoskop dışındaki trokar(port)dan gönderilen 36 cm lik düz çubuklar her biri farklı uç yapısına sahip olup, cerrahın karın içerisinde cerrahi işlem yapmasına olanak tanır. Vajinadan rahmin içerisine yerleştirilen cihazlar hem tüplere boyar madde vererek devamlılığını değerlendirmemize hemde rahmi hareket ettirerek cerrahi işlemin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.Bu cihazların gelişmiş versiyonları rahmin kapalı ameliyatk olarak alınması (kapalı ameliyatk histerektomi) operasyonlarında yaygın olarak kullanılır.

Kapalı Ameliyat

Sıklıkla genel anestezi altında ve endotrakeal entübasyonla yapılmakla beraber batın içi basınç düşük tutularak kısa tanısal işlemler sedasyon, spinal yada epidural anestezi ile yapılabilir.

Kadın doğum uzmanınız tarafından rahmin alınması, myom alınması yada yumurtalık kistleri alınması endikasyonu konulduysa kapalı ameliyatk yaklaşım daha az ağrı, 5 mm lik fark edilemeyecek derecede küçük birkaç alet giriş yeri, daha az kan kaybı, ve erken eve yada işe dönüş anlamı taşımaktadır.kapalı ameliyatk yaklaşım vakaların büyük bir kısmına uygulanabilir. Kadın doğum uzmanınızın bu tip hastalıklara yaklaşımında minimal invaziv yöntemler (kapalı ameliyat) kullandığından emin olunuz.